Bé Khỏe Mẹ và bé

Cách giáo dục phép lịch sự cho con trẻ

single image
Giáo dục phép lịch sự cho con trẻ là vấn đề quan hệ trong sinh hoạt thường ngày. ...

Giáo dục phép lịch sự cho con trẻ là vấn đề quan hệ trong sinh hoạt thường ngày. Bởi một khi thiếu lịch sự là bớt sự tôn kính kẻ trên, là khinh thị người già, làm mất tình bằng hữu.

Phép lịch sự có thể được thể hiện ngay trong cách ăn mặc, trong lời nói, trong thái độ, trong hành động. Con trẻ phải tỏ ra lịch sự, đó cũng là cách đắc nhân tâm cao quí. Chúng ta thường đặt phép lịch sự trong 3 điểm: Gương mẫu, nhu cầu và giải thích. Và cũng từ đó, có cách giáo dục phép lịch sự cho trẻ ổn định hơn.

Gương mẫu

Phép lịch sự trong gương mẫu rất can hệ. Con trẻ nhiều ít theo gương bắt chước cha mẹ và họ hàng, coi đó là cách thức làm việc cao cả và tốt đẹp. Cử chỉ và lời nói bên ngoài là cách thức biểu lộ tâm hồn bên trong, cho nên người đời thường ví: Trông người mà bắt hình dong.

Trong xã hội, con người phải lịch sự, mới thu phục được nhân tâm. Một khi con người ít rèn luyện, không tập lịch sự, thì hay tỏ ra khó chịu, hơi một chút là không vìía ý, là nổi sóng giận dữ và có thái độ khiếm nhã. Một khi nóng giận không hãm dẹp lòng căm tức, là mất bình tĩnh hơi không giáo dục lịch sự, không tập quen với xã giao.

Đối với con trẻ, nhà giáo dục cần tỏ ra lịch sự, chú ý đến lời nói và tâm tình cua nó, khiến nó dễ dàng vâng phục. Nếu rầy la om sòm, nếu khinh khi nó trước mặt kẻ khác, nếu không chú ý đến lời nó nói, là bất lịch sự, là làm đà cho nó hờn dỗi và hư nết.

Nhu cầu

phép lịch sự còn biểu hiện ở nhu cầu

Nhu cầu là phải đợi đến lúc con trẻ có thái độ lịch sự. Tiên “vàng”, “dạ” luôn luôn ở cửa miệng mỗi khi giao tiếp, mỗi khi nhận đồ nọ vật kia, bất cứ người cho, là trên mình ngang mình hay dưới mình. Phải bỏ nón chào khi ngang qua người lớn và xin lỗi mỗi khi lầm lẫn, phải nhường bước, nhường chỗ cho người già cả, người tàn tật. Phải ăn uống sạch, giữ gìn quần áo gọn gàng. Đó là nhu cầu cần cho con người trong xã hội.

Giải thích

Nghĩa là giải nghĩa mỗi hành vi: Tại sao phải lịch sự, phải lễ độ? Đây không phải là hành vi che đậy bên ngoài. Con trẻ sẽ hiểu phải vui lòng kẻ khác, là công việc tốt và xử đãi mềm mại như muốn người ta tử tế lịch sự với mình.

Phải xử với mọi người theo địa vị cấp bậc của họ. Họ là người bằng tuổi ông bà cha mẹ, họ ở địa vị trên, làm lãnh đạo, chúng ta lịch sự theo chức vị tuổi tác của họ. Phải nói thật rằng: “Lịch sự là bông hoa bác ái”, dễ dàng tha thứ và lôi cuốn sự giao hòa lẫn nhau.

Giáo dục phép lịch sự cho con cái là điều quan trọng đánh dấu cho hành trình trưởng thành của trẻ. Ngoài ra, để trẻ luôn khoẻ mạnh, nhiều dinh dưỡng và thông minh, các mẹ có thể tham khảo một số cách tại đây.

You may like